Over!

Deze webstek is een initiatief van Luc Diels, schoonzoon van Rik Van Steenbergen. Samen met Hugo De Meyer verzamelde we de nodige info om U, als bezoeker, een zo kompleet en correct mogelijk beeld te schetsen van Rik Van Steenbergen.

Verder willen wij alle mensen die hier aan meewerken, bedanken voor hun inzet.

Hebt U interesse om als bezoeker een bijdrage te leveren aan deze site of om als sponsor aan deze website mee te werken, stuur dan een bericht via het contactformulier.

Met Vriendelijke Groeten,
Het WebTeam